The door step vaccination #SanjeevniApkeDwar today knocked the doors of Sudha Park Society Ghatkopar. Manoj Kotak MP

लसीकरण मोहीमेस वेग देण्यासाठी आज सुधा पार्क सोसायटी घाटकोपर येथे #SanjeevniApkeDwar उपक्रमांतर्गत लसीकरण मोहिमेचे उद्घाटन केले. मनोज कोटक खासदार