The seva continues today at Senroof Society Nahur; Runwal Anthurium Mulund & Neelkanth Vihar Ghatkopar. All Three societies are getting vaccinated at their doorstep under #SanjeeevniApkeDwar intiative. Manoj Kotak MP

जनतेच्या सेवेसाठी #SanjeeevniApkeDwar अंतर्गत सेनरूफ सोसायटी नाहूर, रुणवाल अँथुरियम मुलुंड आणि नीलकंठ विहार घाटकोपर या तीन सोसायटीत लसीकरण मोहिमेचे उद्घाटन केले. मनोज कोटक खासदार